Bizim için "Kalite" global standartlara bağlıdır ve belgelerle ispatlanır.

Marine Sertifikası

Exova Warringtonfire Laboratuvarı / İngiltere

2014/90/EU Direktifi'ne göre gemilerde kullanılacak ürünlerin uygunluk beyanı

CLASS 0 Ateşe Tepki

Exova Warringtonfire Laboratuvarları / İngiltere

İngiltere standartları BS 476 Part 7 & Part 7, yapı yönetmeliğine göre ürünün yangın güvenliğinin Class 0 (zor alevlenici) kriterlerine uygunluk beyanı

CLASS B-s1,d0 (Avrupa) Ateşe Tepki

Exova Warringtonfire Laboratuvarları / İngiltere

EN 13501-1 standardına göre yapı mamulleri ve yapı elemanlarının ateşe tepki sınıfının beyanı

CLASS A2-s1,d0 (Avrupa) Ateşe Tepki

Exova Warringtonfire Laboratuvarları / İngiltere

EN 13501-1 standardına göre yapı mamulleri ve yapı elemanlarının ateşe tepki sınıfının beyanı

DIN 4102 B1 Ateşe Tepki

Exova Warringtonfire Laboratuvarları / Almanya

Almanya regülasyonuna göre ateşe tepki sınıfı uygunluk beyanı

ISO 9001:2015

IQNET

ISO 9001 Sertifikası ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunun ve ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesidir.

ISO 14001:2015

IQNET

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

Diğer IQNET Sertifikaları

UL 181 Air Connector

UL Laboratuvarları / Amerika

UL 181 standardına göre flexible hava kanalları performans uygunluk beyanı

UL 181 Air Duct

UL Laboratuvarları / Amerika

UL 181 standardına göre flexible hava kanalları performans uygunluk beyanı

UL 2158A Clothes Dryer Transition Duct

UL Laboratuvarları / Amerika

UL 2158A standardına göre izolesiz flexible hava kanallarının çamaşır makinelerinde kullanılabilmesi uygunluk beyanı

UL 723 Ateşe Tepki

UL Laboratuvarları / Amerika

Kanalların yakıldığında çıkardığı duman miktarının (SDI) ve alev yürütmesinin (FSI) tayini

NFPA 701 Ateşe Tepki

UL Laboratuvarları / Amerika

Malzemeye alev uygulandığında alev yürümesi miktarı, damlama miktarı ve alevlenme süresinin tayini

Antistatik Test Raporları

UL Germany Laboratuvarı / Almanya

Malzemenin yüzey iletkenlik direncinin ölçülmesi

Sertifikalı Ürün / Marka
  • ALUAFS DRYER DUCT
  • AFSCONNECTOR[PU]
  • AFSCONNECTOR[PU FORTE]
  • AFSCONNECTOR[NEOPRENE]
  • AFSCONNECTOR[NEOPRENE FORTE]

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası

EAC / Moskova

Bu sertifika üretim kalitesinin Gümrük Birliği bölgesinde onaylanmış yönetmeliklere uygunluğunu teyit eder. Ürünlerin Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan'a ihracında kullanılabilir ve bu ülkelerin topraklarında geçerlidir.

ATEX Sertifikası

Laboratoria Ofical J.M. Madariaga / Madrid, İspanya

Patlama riski olan ortamlar için tasarlanmış fanların uygunluk testleridir.

TSEK 196

Türk Standartları Enstitüsü

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diger ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK 381

Türk Standartları Enstitüsü

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diger ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Diğer TSEK Sertifikaları

ISO 9001:2015

AENOR / İspanya

ISO 9001 Sertifikası ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunun ve ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesidir.

Diğer AENOR Sertifikaları

ISO 9001:2015

IQR International

ISO 9001 Sertifikası ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunun ve ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesidir.

ISO 14001:2015

IQR International

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001:2007

IQR International

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uygun olarak işletmedeki risklerin ortadan kaldırıldığının veya en az seviyeye indirildiğinin ve güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulduğunun ve bu ortamın yönetildiğinin belgesidir.

Diğer IQR Sertifikaları

AMCA Standard 210

Air Movement and Control Association International Inc.

ANSI / AMCA Standart 210-16 / ASHRAE 51-16, üniform laboratuvar test metotları kurmak üzere tasarlanmıştır ve bir çok fan için AMCA Onaylı Derecelendirmeler Programının temel taşıdır. Bu belge, üretici firmanın, labaratuarında yaptığı testlerin güvenirliğini göstermektedir.

EN 13180

Türk Standartları Enstitüsü

Flexible hava kanallarının EN 13180 standardına uygun olarak test edilmesi ve sonuçların beyanı

Leed Sertifikası

Green Business Certification Instute / Amerika

LEED Sertifikası için ihtiyacınız olan krediler, AFS Green logolu ürünlerde! AFS'nin Green logolu ürünleri, LEED sertifikasyon sürecinde projenizi güçlendiriyor, kredilerini artırıyor, yatırımınızın değerini yükseltiyor.

Kredi Sağlayan Ürünler

M0 Ateşe Tepki

CSTB Laboratuvarları / Fransa

Fransa regülasyonuna göre ateşe tepki sınıfı uygunluk beyanı

M1 Ateşe Tepki

CSTB Laboratuvarları / Fransa

Fransa regülasyonuna göre ateşe tepki sınıfı uygunluk beyanı

Diğer CSTB Sertifikaları
Sertifikalı Ürün / Marka

M0 Ateşe Tepki

LNE Laboratuvarı / Fransa

Fransa regülasyonuna göre ateşe tepki sınıfı uygunluk beyanı

M1 Ateşe Tepki

LNE Laboratuvarı / Fransa

Fransa regülasyonuna göre ateşe tepki sınıfı uygunluk beyanı

Diğer LNE Sertifikaları
Sertifikalı Ürün / Marka

CLASS A1 Ateşe Tepki

AFS LAB / Türkiye

EN 13501-1 standardına göre yapı mamulleri ve yapı elemanlarının ateşe tepki sınıfının beyanı

Sertifikalı Ürün / Marka
  • SEMIAFS
  • SEMIAFS INOX

ISO 14001:2015

AENOR / İspanya

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

Diğer AENOR Sertifikaları

A+ Emisyon Sınıfı Etiketi

CSTB Laboratuvarları / Fransa

ISO 16000 standardına göre A+ Etiketi (Çok Düşük Emisyon Sınıfı) için Uygunluk Beyanı

Sertifikalı Ürün / Marka

The Burning Behaviour of Materials Used in the Interior Construction of Certain Catagories of Motor Vehicles

TÜV SÜD Automotive GMBH

Motorlu taşıtların havalandırma sisteminde kullanılacak kanalların ateşe tepki tayini

Sertifikalı Ürün / Marka

UL 181 Puncture Test

Intertek Laboratuvarı / Amerika

Delinme testi raporu

Sertifikalı Ürün / Marka

ISO 22196 ASTM G21

IMSL / İngiltere

Özel olarak hazırlanan hijyen solüsyon ile üretilen flexible hava kanallarının bakteri ve mantar oluşumunun testi

Sertifikalı Ürün / Marka

REACH

SGS / Türkiye

Malzemelerin içerdiği kısıtlı kimyasal madde miktarının EC 1907/2006 REACH regulasyonuna uygunluğunun testi

ROHS

SGS / Türkiye

Malzemelerin içerdiği ağır metal miktarının 2005/618/EC regulasyonuna uygunluğunun testi

Diğer SGS Sertifikaları
Sertifikalı Ürün / Marka

400°C / 2h

LGAI Technological Center

Ürünün içerisinden 2 saat boyunca 400 derece sıcaklıkta hava geçirilerek performansının tayini

300°C / 1h

LGAI Technological Center

Ürünün içerisinden 1 saat boyunca 300 derece sıcaklıkta hava geçirilerek performansının tayini

Diğer Applus Sertifikaları

Quiet Mark

UK Noise Abatement Society / İngiltere

Global ölçekte kendi alanındaki tek ödül programı olan Quiet Mark, ürünlerde mükemmel akustik tasarımın sembolüdür.

Sertifikalı Ürün / Marka