Video Slide ATEX fanlar hakkında pratik bilgileri inceleyin, Projeniz için en doğru fanı seçin. İncelemeye Başlayın

Tanım

ATEX = Patlayıcı Ortamlar

Patlama aşağıdakiler ile meydana gelir:

 1. Yanıcı yakıt.
 2. Havadaki oksijen.
 3. Ateşleme kaynağı.

Havadaki Yanıcı Madde Örnekleri

GAZUÇUCU MADDELERTOZ
MetanKarbon disülfürAlüminyum
BütanEtil alkolNişasta
PropanEtilen oksitTahıl
HidrojenAsetonKömür

Patlama üçgeni şu şekilde anlaşılabilir:

Ateşleme kaynakları örnekleri:

Sıcak yüzeyler,
Alevler ve sıcak gazlar,
Mekanik olarak üretilen kıvılcımlar,
Elektrikli cihazlar.
Statik elektrik,
Şimşek.
(Kaynak: EN 1127 – 1 )

Uygulanabilir düzenleyici yapı

İşçi Koruma Direktifi 1999 / 92 / EC

Kullanıcı / işveren için geçerli.
İşyerinde patlama riskini değerlendirmek, buna göre sınıflandırmak ve uyarı işaretleri, eğitim vermek için Avrupa yasalarına göre zorunludur.
Tehlikeli atmosferi belirlemek ve risk analizi yapmak
Uygun sertifikalı ekipmanı belirmek
Dokümantasyon hazırlamak ve sürekliliğini sağlamak

Ürün Direktifi 1994 / 9 / EC

 • ATEX ürünlerine uygulanır.
 • Ürünler direktife uygun olmalı ve CE işareti ile damgalanmalıdır.
 • Ürün tutuşma riski değerlendirmesi ve sınıflandırması.

Tehlikeli alanlar ve dolayısıyla patlama riski her ülkede geçerli olabilir, ancak Avrupa Topluluğu’nda ATEX Yönergeleri geçerlidir.
Diğer ülkeler farklı yönerge ve mevzuatları uygulayabilir

Yükümlülükler

Kullanıcı / işveren sorumluluğu aşağıdakileri içermektedir

Patlama risklerinin değerlendirilmesi.
Tehlikeli patlayıcı atmosferin önlenmesi.
Ateşleme kaynağından kaçınılması.
Tehlikeli yerlerin Zon sınıflandırılması
Tehlikeli alanları uyarı işaretleri ile işaretlenmesi.
Patlama Koruma Belgesi (EPD) hazırlanması.
İhtiyaca göre işyeri ATEX ekipmanı seçilmesi: Zon, ortam koşulları, EPD.

(Kaynak: Direktif 1999/99/EC, İyi uygulama rehberi.)

Bu yükümlülüklere cevaben;

 • Bir ürün üreticisi bir uygulama için bir ürün tavsiye edemez.
 • Ürünler yalnızca kullanıcı / işveren / yetkili organ tarafından belirlenen ATEX riski ile belirlenir.

Bkz. IEC EN 60079-14 Tehlikeli alanlardaki (madenler hariç) elektrik tesisatları, özellikle bölüm 5.

Tehlikeli alanlar için uygun elektrikli ekipmanı seçmek için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Ekipman koruma seviyesi de dahil olmak üzere tehlikeli bölgenin sınıflandırılması.
 • Elektrik ekipmanlarının ilgili grubunun uygulanabildiği yere göre gaz, uçucu yada tozun sınıflandırılması.
 • İlgili gaz veya buharın sıcaklık sınıfı veya tutuşma sıcaklığı.
 • toz bulutunun minimum tutuşma sıcaklığı ve toz katmanın minimum tutuşma sıcaklığı.
 • Ürünün kullanım amacı
 • Dış etkiler ve ortam sıcaklığı.

Fan İşaretleri

Ürün üreticisi sorumlulukları:

Çeşitli koruma derecelerine göre ekipman tasarımı ve imalatı.
Atex direktifine uygun işaretleme yandaki bilgileri içerir.

• İmalatçının adı
• İmalatçının adresi
• Ürün referansı / Seri No
• Üretim yılı
• CE işareti
• Ex işareti
• Onay için sorumlu onaylanmış kuruluşun belirlenmesi

ATEX Etiketleri için Örnekler

1. S&P motorlu S&P ürünü.

2. S&P motoru olmayan S&P ürünü.

Fan İmalatı

EN 14986 Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışan fanlar tasarımı, tüm fan üretiminde geçerlidir:
• Grup II G, patlayıcı IIA, IIB, ve hidrojen, için kategoriler 1, 2, 3.
• Grup II D, kategoriler 2, 3.
• Hidrojen (H ), EN 14986’da bulunan tek IIC gazı grubudur.

S&P, EN 14986’ya göre fanlar imal eder.

Zon tanımlama. / 2 – Ekipman Kategorisi

IEC Grup II yüzey Sektörü - Gaz
Zon GazTehlikeli yerlerin sınıflandırılması: IEC EN 60079-10-1Ekipman KategorisiEPLMotor Koruması
0Hava ile yanıcı maddelerin gaz veya buhar halinde olan karışımdan oluşan patlayıcı bir atmosferin sürekli veya uzun süreli veya sıklıkla bulunduğu ortam1GGaIEC EN 60079-0’a değinen izin verilmiş bir havanalndırma fanı yok
1Hava ile yanıcı maddelerin gaz veya buhar halinde olan karışımdan oluşan patlayıcı bir atmosferin bazen normal operasyonda ortaya çıkması durumunda ortam.3GGb2G Ex d
2G Ex e
2Yanıcı maddelerin havasıyla gaz veya buhar halinde havaya karışan patlayıcı bir atmosferin, normal çalışmada oluşmayacağı, ancak meydana gelmesi halinde, yalnızca kısa bir süre devam etmesi durumda olan ortam3GGc3G Ex nA
veya 2G Ex d / 2G Ex e
Source: Directive 1999 / 92 ECIEC EN 60079-10-1
Bilgi için IEC EN 60079-10-1, IEC EN 60079-14’e bakınız.
IEC Group II surface Industry - Toz
Zone DustClassification of hazardous places: IEC EN 60079-10-2Equipment CategoryEPLmotor Protection
20Havadaki toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin
sürekli bulunduğu veya uzun sürelerle veya sıklıkla
bulunduğu alan.
1DDaHavalandırma fanına izin verilmiyor
BKZ. IEC EN 60079-0
21Havadaki toz bulutu biçimindeki patlayıcı
atmosferin, bazen normal çalışmada oluşabileceği
alan
2DDb
İletken Olmayan
İletken Toz

Önerilen S&P fanı
mevcut değil
22Havadaki toz bulutu biçimindeki patlayıcı bir
atmosferin normal çalışma sırasında oluşmayacağı
alan, ancak oluşursa, yalnızca kısa bir süre devam
ettiği alan
3DDcKolayca tutaşabilien
uçucular
İletken olmayan
İletken toz
3D Ex tc IIIA TºC Dc

3D Ex tc IIIB TºC Dc
3D Ex tc IIIC TºC Dc
Kaynak:Direktif 1999 / 92 / ECIEC EN 60079-10.2BKZ. IEC EN 60079-0
Bilgi için IEC EN 60079-10-2, IEC EN 60079-14’e bakınız.

Notlar

1. IEC EN 60079 – 0:2011 roup III alt bölümlerini tanımlar:- IIIA: Yanabilen dalgalanmalar. IIIB: İletken olmayan toz. IIIC: İletken toz.
2. IIIB işaretli ekipman IIIA işareti gerekrektiren uygulamalar için. IIC işaretli ekipman ise IIIA or IIIB işareti gerekrektiren uygulamalar için uygulamalar için uygundur.

İşaretleme

Örnek uygulama

CE 0163  II 2G Ex e/d II/IIB T3 Gb

CE0163II2GExe/dII/IIBT3Gb
CE İşaretiİmalat kontrolünü yapan ve onaylayan sorumlu kuruluşun no'suPatlamaya karşı koruma Avrupa Birliği işaretiKullanıcı / işveren ATEX risk analizi belirler:
1. Ekipman Grubu
I = Maden ocakları
II = Diğer yerler, yüzey endüstrisi
2 - 2 – Ekipman Kategorisi.
2 = Zone 1 veya Zone 21 için uygundur.
G = Gaz, D = Toz.
3 – Koruma türüd= alev geçirmez
e = arttırılmış güvenlik.
4 –Maruz kalma grupları5 – Sıcaklık sınıfları6 – Ekipman Koruma Seviyesi (EPL)

1 – Ekipman sınıfları. / 4 – Temas grupları. / 5 – Sıcaklık sınıfları.

Tipik yanıcı gaz / hava ile buhar karışımı, Grup ve sıcaklık sınıfına göre.

Ekipman
Grubu
Temas GuruplarıSıcaklık Sınıfı
II 2G Ex e
II 2G Ex dT1T2T3T4T5T6
Grup I
Maden
ocakları
Fan
uygun
değil
Metan
(Grizu)
CAS NºNameCAS NºNameCAS NºNameCAS NºName
GroupII
Patlayıcı gaz
(madenler
dışında
atmosfer)
IIIIA62-53-3
Benzamin
67-56-1Metanol 75-08-1Etantiol 75-07-0Ethanal
64-18-6 Formik asit67-63-0Propanol108-91-8Sikloheksilamin 75-50-3Trimetilamin
64-19-7 Asetik asit 71-36-3Bütano108-93-0
Siklohekzanol 100-52-7
Benzaldehit
67-64-1 Propanon71-41-0Pentanol 109-65-9Bromobutan112-58-3Oksbishekzan
71-43-2 Benzen 74-89-5 Metilamin 109-66-0
Pentane124-13-0Octanal
74-82-8 Metan74-93-1 Metanetiyol 110-82-7
Sikloheksan
74-84-0Etan74-98-6Propan 110-83-8Siklohekzen
74-87-3Metil klorür 75-01-4
Kloroeten110-91-8Morfolin
74-96-4 Bromoetan75-04-7
Etilamin 111-70-6 HHeptan
79-09-4 Propionik asit78-92-2Bütanol 111-84-2Nonane
91-20-3 Naftalin106-97-8
Bütan111-87-5Oktanol
108-88-3 Metil Benzen108-24-7Asetik anhidrit 123-72-8
Butanal
108-95-2Fenol 108-94-1
Siklohekzanon 8006-64-2Terebentin yağı
7664-41-7 Amonyak110-02-1Tiyofen 8008-20-6Gazyağı
IB74-90-8 Hidrosiyanik asit 50-00-0
Formaldehit 109-87-5 Dimetoksimetan
107-13-1Propen nitril64-17-5
Etanol109-99-9Tetrahidrofuran
71-23-8
Propanol111-27-3Heksanol
74-85-1
Etilen 115-10-6 Oksibismethane
74-99-7Propyne4170-30-3Butenal
110-00-9Furan 7783-06-4Hidrojen sülfit
IIC1333-74-0Hidrojen 74-86-2Etin

Bilgi için IEC EN 60079-20-1 bakınız.
Notlar:

Note 1: CAS kayıt numarası IEC EN 60079-20-1’den alınmıştır. Bunlar, Kimyasal Özetleri Servisi tarafından açık bilimsel literatürde tarif edilen her kimyasal maddeye verilen benzersiz sayısal tanımlayıcılardır. Böylece madde adının tercümesinde karışıklık riski azaltılır..

Note 2: Ekipman Grup I Maden ocakları grizuya maruz kalır. – Uygun fan mevcut değildir..

Note 3: Ekipman Grup II Patlayıcı gaz (madenler dışında atmosfer). Ex d ekipmanı için IIA, IIB VE IIC olmak üzere 3’e bölünmüştür.
IIC işaretli ekipman grubu en yüksek koruma grubudur bu IIC işaretli ekipman, IIIA or IIIB işareti gerekrektiren uygulamalar için uygulamalar için uygundur

Note 4: Sıcaklık sınıfı T6, en yüksek korumadır (en düşük sıcaklıktır), böylece T4 değerine sahip cihazlar, T4 – T1 gerektiren uygulamalar için kullanılabilir.

Note 5: Diğer maddeler ve CAS numaraları için veriler uygun veritabanında bulunabilir, örneğin IFA GESTIS – veritabanı

3. motor protection type

Alev geçirmez muhafaza “d”:

typeCihaz koruyucu kutucu içerisine girebilecek gazın ark veya kıvılcım nedeniyle patlamasına ve oluşacan basınca dayanacak yapı ile sağlandığı koruma türü

BKZ. IEC EN 60079 – 1, IEC EN 60079 – 14.

Arttırılmış güvenlik “e”:

aşırı sıcaklığa ve normal servis veya belirli anormal koşullar altında ark veya kıvılcım oluşmasına karşı artan güvenliği sağlamak için elektrikli ekipmanlara uygulanan koruma türü.

BKZ. IEC EN 60079 – 7, IEC EN 60079 – 14.

Muhafaza ile toz tutuşturma koruması “t” :

Bir toz tabakası veya bulutun ateşlenmesini önlemek için tüm elektrikli ekipmanın bir muhafaza tarafından korunduğu bir koruma türü.

BKZ. IEC EN 60079 – 31, IEC EN 60079 – 14.

5. Sıcaklık sınıfı

Gaz atmosferi sıcaklıkları

Elektrikli cihazlar, çalışırken maksimum yüzey sıcaklığına göre T1’den T6’ya kadar 6 sınıfa ayrılırlar.

Örnek: Maksimum yüzey sıcaklığı 105ºC olan ve + 40ºC maksimum etiket plakasındaki sıcaklıkta çalışan elektrikli cihazlar T4 olarak sınıflandırılır. Kullanıcı, atmosferdeki herhangi bir maddenin veya karışımın kendiliğinden tutuşma sıcaklığının 135ºC’den (T4 – T1) yüksek olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Alan sınıflandırması için gerekli sıcaklık sınıfıGazın veya buharın tutuşma sıcaklığı ºCİzin verilen sıcaklık sınıfları
T1>450T1 - T6
T2>300T2 - T6
T3>200T3 - T6
T4>135T4 - T6
T5>100T5 - T6
T6>85T6

Kaynak: IEC EN 60079 – 0, IEC EN 60079 – 14
Bilgi için IEC EN 60079-10-1 or 60079-10-2 bakınız.

Tipik Toz sınıflandırması

Elektrikli cihazlar, çalışırken maksimum yüzey sıcaklığına göre T1’den T6’ya kadar 6 sınıfa ayrılırlar.

Örnek: Maksimum yüzey sıcaklığı 105ºC olan ve + 40ºC maksimum etiket plakasındaki sıcaklıkta çalışan elektrikli cihazlar T4 olarak sınıflandırılır. Kullanıcı, atmosferdeki herhangi bir maddenin veya karışımın kendiliğinden tutuşma sıcaklığının 135ºC’den (T4 – T1) yüksek olmasını sağlamakla yükümlüdür.

MalzemeBulutlar (Cº)Tabaka (C°)Kanal tabakası için maksimum ekipman yüzey sıcaklığı T max < 5mm
T clT 5mm
Buğday350270195
Arpa, mısır380280205
Şeker350430233
Ahşap330280205
Mangal kömürü520230195
Sert komür460240165
PVC450330255
Sentetik kauçuk470220145
Sülfür240250160

Kaynak BIA-report 13 / 97 HVBG
Bkz. IEC EN 60079 – 14, Bölüm 5
IEC EN 60079 – 14 S Bölüm 5 güvenlik payı hesaplamasına atıfta bulunur:
5.6.3.2. Toz bulutu T max ≤ 2/3 T CL
5.6.3.3. Toz tabakası T max ≤ T5mm – 75ºC

Değişken hız sürücü (VsD) frekans invertörü vasıtasıyla:

Uygulama değişken görev gerektiriyorsa frekans invertörü vasıtasıyla hız için uygun bir Ex d motortemin edilebilir. (yalnızca test edilmiş ve eşleştirilmiş bir hız kontrol cihazı ile onaylanmış ise Ex e motorları hız kontrolü için uygundur.

Ex d motorlarında, herhangi bir aşırı sıcaklık olayı durumunda motoru izole etmek için, termal koruma için, her sargıda bir adet termal koruma için ve birbirlerine göre kontrol rölesine bağlanmış, fabrikada monte edilmiş üç adet PTC sıcaklık sensörü bulunmalıdır, çünkü VSD hız kontrolünün kullanılması, doğrudan şebeke beslemesine kıyasla motor yüzey sıcaklığını artırabilir. Herhangi bir VSD tehlikeli alanın dışında kurulacak ve minimum motor devri 20 Hz besleme sağlayabilir. Üretici minimum anahtarlama frekansını da sınırlayabilir. Bkz. IEC EN 60079-14

Not: Motor çalışması ve minimum hız, motora aşırı ısınma ile sınırlıdır.

PTC sıcaklık sensörleri ile ATEX motorlarının sağlanması için S & P ile temasa geçiniz.

Kullanıcı Hususları

Güvenli seçim:

Fan seçimi, Kullanıcılar uygulama risk değerlendirmesi temel alınarak yapılmalıdır ve bu nedenle karşılanmalı veya aşılmalıdır.
Fan seçimi kullanıcıları gerektirir; elektrik tedariği, havanın kullanım amacı ve ilgili diğer veriler, örnek olarak hız kontrol
Havalandırma oranlarına ilişkin kılavuzlar IEC EN 60079, özellikle de 60079-10-1’de bulunabilir.
Aksi belirtilmediği taktirde, ortam sıcaklığı -20ºC – +40ºC için tüm veriler geçerlidir.
Bkz.. IEC EN 60079.

Güvenli havalandırma:

Havalandırma her zaman mevcutsa, aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
A: ON/OFF kulanılan fanlarda, 100% kapalı olması öneriliyor.
B: Birden fazla fan arasında görev paylaşımı, %güvenlik ömrü için önerilir.
Bu güvenlik önerisi servis, bakım, temizlik ile ürün arıza süresini minimalize eder.
C: Aşırı ısınmaya karşı korumalı motor mu? Yoksa değil mi?
Bu, güvenlik için bazı motorlarda kullanılır, örneğin VSD hız kontrolü kullanılırken

Güvenli çalışma:

Exe motorlu fan ürünleri:
Normal çalışma koşullarında ve kazara duruş koşullarında kısa devre esnasında sıcaklık artış limitleri.
Sıcaklık artışının maksimum sınırı aşmasını önlemek için koruma tertibatları açılmalıdır:
1. Maksimum sıcaklık ulaşılırsa.
2. Eğer elirlenen sure içinde ( tE ) kısa devre ve kısa devre akımının anma akım oranına ulaşması ( IA / IN ) Bu very Exe ürün etiketlerinde bulunur.
Bkz. IEC EN 60079 – 7, IEC EN 60079 – 14

Güvenli kurulum:

Moloz v.b. yabancı maddelerin fan içine emilip ve fan pervanesinin zarar görme riskinden kaçınmak.
Bakım, temizlik özellikle toz tehlikeleri için fana güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamak.
Tehlikeli olmayan bölgelere, özellikle de kanal bağlantılarıyla sızıntı olmadan güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak.

Güvenli devreye alma:

Kullanıcı, iş yeri ATEX sisteminin çalışmaya başlamasından önce ilk kontrolünden sorumludur. Bkz IEC EN 60079 – 14.

Güvenli bakım:

Kullanıcı, özellikle fanın içine toz oluşabilecek mahallerde veya yerlerde etkin temizlik, bakım v.b. işlerden sorumludur.
Bkz. IEC EN 60079 – 17

Güvenli Belgeler:

Kullanıcı, elektrikli ekipmanların ve tesisatların uygunluğunu göstermek için bir “doğrulama dosyasından” sorumludur.
Bkz. IEC EN 60079 – 14

ATEX patlayıcı atmosferi için S&P fanları

FanEkipman Grubu II Yüzey Endüstrisi
Kategori GazKategori 3 Toz
Alev geçirmezArtırılmış güvenlikII 3D Ex tc IIIB T125 ºC IP55
II 2G Ex d IIB (H2) T4II 2G Ex d IIB T4II 2G Ex e II T3
Duvar tipi
Aksiyal fanlar
HCBTHCBTHCBTHCBT
HDTHDTHDB/HDT
Silindirik Kasalı Aksiyal FanlarTGTTGTTGTTGT
TCBTTCBTTCBTTCBT
TTT-NTTT-NTTT-NTTT-N
Çatı FanlarıHCTTHCTTHCTTHCTT
TCDH EXDTCDH EXDTH ATEX
Santrifüj Direkt Tahrikli FanlarCMTCMTCMTCMT
CMPT (1)CMPT (1)CMPT (1)
CMPT ATEXCMPT ATEX
CBT-NCBT-NCBT-NCBT-N
CBTRCBTRCBTRCBTR
CRTCRTCRTCRT
Akustik Kabinli FanlarCVTTCVTTCVTT
CGTCGTCGTCGT
In-line Kanal FanlarıILT-ATEX
TD-ATEX
Endüstriyel Santrifüj, Direkt tahrikli ve Kayış Kasnaklı FanlarCBTRCBTRCBTRCBTR
CK SerileriCK SerileriCK SerileriCKCT, CKHT, CKLT,
CKMT, CKNT, CKST
CM SerileriCM SerileriCM SerileriCMRT
CR SerileriCR SerileriCR SerileriCRT, CRPT

Belirli bir yönerge için en yeni fan verilerini inceleyin.
Diğer S & P fan versiyonları istek üzerine temin edilebilir. Örnek: II 3D Ex tc IIIC T125ºC IP65
EN 14986 Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışan fanların tasarımı, aşağıdakiler için tüm fan üretiminde geçerlidir:
Grup II G, patlama grupları IIA, IIB ve hidrojen için, kategori 1, 2, 3 için
Group II D, kategori 2, 3.
Hidrojen ( H ) gazı EN 14986’ ya göre IIC grubunda olan tek gazdır.
S&P, fanları EN 14986’ya göre üretmektedir.

Talep Formu

Yukarıdaki ikona tıklayarak “ATEX tehlike kullanıcı değerlendirmesi”
formunu PDF formatında indirebilirsiniz. Bu formun çıktısını alıp eksiksiz bir şekilde doldurarak posta yoluyla bize gönderirseniz, ATEX fan tercihinizle ilgili teknik ekibimiz size gereken desteği sağlayacaktır.

Notlar

Diğer kılavuz kaynaklar:

Direktif 1999 / 92 / EC. … Patlayıcı ortamlardaki risk altındaki işçilerin korunması…
Direktif 1999 / 92 EC için iyi uygulama kılavuzu
Direktif 1994 / 9 / EC. …ekipman… Potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanım için
94/9 EG direktifinin uygulanmasına ilişkin esaslar

Tipik standartlar:

IEC EN 14986: Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışan fan tasarımı.
IEC EN 60079 – 0: Ekipmanlar – Genel şartlar
IEC EN 60079 – 1: Alev geçirmez muhafaza ile ekipman koruması “d”
IEC EN 60079 – 7: Arttrılmış güvenlikle ekipmanların korunması “e”
IEC EN 60079 – 10 – 1: Bölgelerin sınıflandırılması – Patlayıcı gaz atmosferi
IEC EN 60079 – 10 – 2: Bölgelerin sınıflandırılması – Yanıcı toz atmosferi
IEC EN 60079 – 14: Tehlikeli alanlardaki elektrik tesisatı (madenler hariç)
IEC EN 60079 – 17: Elektrik tesisatlarının incelenmesi ve bakımı
IEC EN 60079 – 19: Ekipmanların tamiri, revizyonu ve iyileştirilmesi
IEC EN 60079 – 20 – 1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme özellikleri – Test yöntemleri ve verileri
IEC EN 60079 – 20 – 2: Toz sınıflaması – Test yöntemleri ve verileri. Yayınlanan.
IEC EN 60079 – 31: Toz ateşleme koruması muhafaza ile donatılmış ekipman “t”

ATEX bilgileri için tipik Ulusal kaynak:

https://www.gov.uk/european-commission-product-directives
http://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/dsear.htm

Tipik madde veritabanı:

http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp

Tipik veri kaynağı:

BIA Report 13 / 97 HVBG – Combustion and explosion characteristics of dusts.

Soler & Palau verileri, personel ve temsilcileri bir ATEX başvurusu için ekipman konusunda tavsiyelerde bulunamazlar.
Fan ekipmanı, Kullanıcılar ATEX risk değerlendirmesi tarafından belirlenir. Bkz. IEC EN 60079 – 14
Kullanıcıların değerlendirmesiyle eşleşen veya fazlasıyla karşılayan fanlar önerilir.
Bu veriler havalandırma için ATEX fanlarından, daha fazla bilgi endüstriyel proses ekipmanları için geçerli olabilir.
Tüm veriler Soler & Palau standart Şart ve Koşullarına tabidir.