X

İhbar Kanalı

İç Bilgi Sistemi

Soler & Palau Havalandırma Grubu olarak tüm operasyonlarımızda ve faaliyetlerimizde dürüstlük, etik ve şeffaflığa bağlıyız. Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız için güvenli ve etik bir çalışma ortamı sağlamanın öneminin farkındayız. Bu değerleri desteklemek ve usulsüzlüklerin raporlanması için etkili bir mekanizma sağlamak amacıyla, tüm ihbar kanallarını benzersiz bir Dahili Bilgi Sisteminde birleştiren ve potansiyel ihlallerle ilgili tüm iletişimlerin alınmasını ve yönetilmesini sağlayan AB Direktifi 2019/1937'nin gerekliliklerine uygun bir Dahili Bilgi Sistemi uyguladık.

Genel İlkeler

İç Bilgi Sistemi ve İhbar Kanalının işleyişine ve çalışmasına aşağıdaki ilkeler yön verecektir:
- Gizlilik: Tüm raporlar gizli tutulacak ve yalnızca konunun araştırılması ve çözümü için gerekli kişilere açıklanacaktır. İhbar edenlerin gizliliği, talep edilmesi halide, kanunların izin verdiği ölçüde sağlanacaktır.
- İhbar Koruması: Soler & Palau Ventilation Group, ihbarcıları iyi niyetle yaptıkları ihbarlar sonucunda misillemeye veya herhangi bir olumsuz eyleme karşı korumaya kararlıdır. Herhangi bir biçimde misillemeye tolerans gösterilmeyecektir.
- Tarafsız ve Yeterli Soruşturma: Tüm raporlar, atanmış bir ekip tarafından tarafsız ve yeterli bir şekilde araştırılacaktır. Soruşturmalar adil ve önyargısız bir şekilde yürütülecektir.
- Masumiyet karinesi ve etkilenen tarafların savunma hakkı
- Misillemeye Karşı Sıfır Tolerans: Bir ihbarcıya karşı misilleme yaptığı tespit edilen herhangi bir çalışan, olası iş akdinin feshi de dahil olmak üzere disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacaktır.
- Açık ve Erişilebilir İletişim:Soler & Palau Havalandırma Grubu, ihbarda bulunmanın nasıl yapılacağı ve ihbarda bulunduktan sonra neler beklenmesi gerektiği de dahil olmak üzere İhbar Kanalı hakkında açık ve erişilebilir bilgiler sağlayacaktır.