Daha verimli bir geleceğe hazırız.

S&P ErP direktifinin ötesinde

2012/27/UE sayılı Enerji Verimliliği Direktifi, 2009/125/EC sayılı Ecodesign Direktifini (ErP Direktifi) düzenleyerek, enerji kullanan ürünler için yeni bir Ecodesign gereklilikleri çerçevesi çiziyor.

Bu direktif, 2020 yılında enerji tüketiminin %20 oranında düşürülmesini ve yenilenebilir enerjinin tüketimdeki payının %20’ye yükselmesini hedefleyen 2020 stratejisinin içinde yer alıyor.

ErP'den etkilenen ürün tipleri
Lokal oda ısıtıcıları

1253/2014 düzenlemesi havalandırma ürünlerini ilgilendiriyor

Havalandırma ünitesi, iç mekandaki kullanılmış kirli havayı dışarıdaki taze havayla değiştirmeyi amaçlayan, elektrikle çalışan, en az bir rotor, bir motor ve bir kasadan oluşan bir cihazdır.

Bu ürünler için geçerli olan Ecodesign gereklilikleri iki aşamada uygulanmaktadır:

 • 01.01.2016 tarihi itibariyle belirli verimlilik değerlerine uyumlu olmalıdırlar
 • 01.01.2018 tarihinden itibaren daha üstün değerler yürürlüğe girecektir.

Havalandırma üniteleri “Evsel” (Residental – RVU) ve “Evsel Olmayan” (Non-Residental-NRVU) olarak ayrılır.

Belirlenmiş gereklilikler nelerdir?

Enerji verimliliği gereklilikleri

 • 01.2016 itibariyle özgül enerji tüketimi (SEC - Specific Energy Consumption) 0 kWh/(m2.a) 'ya eşit ya da daha düşük olmalı.
 • 01.2018 itibariyle özgül enerji tüketimi (SEC - Specific Energy Consumption) -20 kWh/(m2.a) 'ya eşit ya da daha düşük olmalı.


Bileşen gereklilikleri


 • Havalandırma üniteleri hızı değişebilen bir motorla ya da hız kontrol ünitesiyle donatılmış olmalı.
 • Çift akışlı havalandırma üniteleri, bir ısı geri kazanım ve baypas sistemiyle donatılmış olmalı.
 • 01.2018 itibariyle filtreli havalandırma ünitelerinde kirlilik uyarısı için görsel bir sinyal olmalı.


Bilgi gereklilikleri


Üretici yükümlülükleri:
 • Enerji etiketi
 • Ürün bilgi föyü (doğru teknik özelliklerle)
 • Kullanma kılavuzu
 • SEC sınıfını gösteren herhangi bir reklam, tanıtım materyali ya da teknik doküman.

Distribütör yükümlülükleri:
 • Ürünle birlikte sunulan enerji etiketi ve ürün bilgi föyü
 • Ürün açıkta değilse, enerji sınıfı, SEC, maksimum hava debisi ve LwA bilgisi bulunmalı.
 • Ürünlerin tanıtım ve reklam bilgileri SEC sınıfını göstermeli.


Enerji verimliliği gereklilikleri

01.2016'dan itibaren
 • Isı eşanjörlerinin minimum ısıl verimliliği %67 olmalı.
 • Fanların verimliliği belirlenmiş değerlerin üzerinde olmalı.
 • Havayı koşullandıran ünitelerin içindeki basınç kaybı belirlenmiş limitlerin içinde olmalı.

01.2018'den itibaren
 • Isı eşanjörlerinin minimum ısıl verimliliği %73 olmalı.
 • Fanların verimliliği ve ünite içindeki basınç kaybı limitleri daha iddialı olmalı.

Bileşen gereklilikleri

-Çift akımlılar dışındaki tüm havalandırma üniteleri, hızı değişebilen bir motorla ya da hız kontrol ünitesiyle donatılmış olmalı.
 • EC motorlu havalandırma üniteleri buna uyar.
 • Minimum 3 efektif hızlı havalandırma üniteleri buna uyar.
 • Monofaze veya trifaze AC motorlu havalandırma üniteleri, bir voltaj düzenleyiciye ya da frekans konvertörüne bağlı olmalı.
 • Çift akışlı havalandırma üniteleri, bir ısı geri kazanım ve baypas sistemiyle donatılmış olmalı.
 • 01.2018 itibariyle filtreli havalandırma ünitelerinde kirlilik uyarısı için görsel bir sinyal olmalı.

Bilgi gereklilikleri

Düzenleme, evsel olmayan havalandırma ürünlerinin her kategorisi için çeşitli koşullara dair bilgilendirme gereklilikleri doğuruyor. Bu bilgilere havalandırma ürünlerinin teknik dokümanlarından ve S&P web sitesinden ulaşabilirsiniz.